Blog Arşivleri

Zaman İllüzyonunu Sona Erdirin

“Zihin kendi başına işlev-bozukluğuna sahip değildir. O olağanüstü bir alettir. İşlev-bozukluğu siz kendinizi zihinde aradığınızda ve onu gerçek benliğinizle karıştırdığınızda başlar. O zaman egosal zihin haline gelir ve tüm yaşamınızı ele geçirir.” – Eckhart Tolle Zaman İllüzyonunu Sona Erdirin – Zihinle özdeşleşmekten

Tagged with:
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Sessizlik & Dinginlik – 2

Bir ağaca, bir çiçeğe, bir bitkiye bakın. Bırakın farkındalığınız onun üzerinde kalsın. Onlar ne kadar dingindir, ne kadar derin bir biçimde Var’lıkta köklenmişlerdir. Doğanın size dinginliği öğretmesine izin verin. Bir ağaca bakıp onun dinginliğini algıladığınızda, siz de dinginleşirsiniz. Onunla çok

Tagged with:
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Sessizlik & Dinginlik – 1

içsel dinginlikle teması yitirdiğinizde, kendinizle teması yitirirsiniz. Kendinizle teması yitirdiğinizde, kendinizi dünyada kaybedersiniz. En derin benlik duygunuz, gerçek benlik duygunuz ile dinginlik birbirinden ayrılmaz. Bu isimden ve formdan daha derin olan Ben’indir. Dinginlik sizin asli doğanızdır. Dinginlik nedir? O bu

Tagged with: , , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Şimdi’de Daha Fazla Acı Yaratmayın

Kimsenin yaşamı acıdan ve üzüntüden tamamen arınmış değil. Bu durumda bu onlardan kaçınmak yerine, onlarla birlikte yaşamayı öğrenme meselesi değil mi? İnsanın çektiği acının büyük bölümü gereksizdir. O gözlemlenmeyen zihin yaşamınızı yönettiği sürece kendi-yarattığınız bir şeydir. Şimdi yarattığınız acı daima,

Tagged with: ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

An’da Olma Egzersizleri

Şimdiki anın gücüne erişmek için pek çok küçük şey yapabilirsiniz. Mesela… çok basit bir şey…. Kendinize sorun…. hala nefes alıyor muyum? Ve aniden havanın vücudunuza dolduğunu ve boşaldığını hissedeceksiniz. Evet…. nefes alıp vermekteyim! Ve artık bütün canlılığıyla ana gelmişsinizdir. Beş

Tagged with: , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Bütün Anlayışın Ötesine Geçen Huzur

Varlığın Unutkanlığı Ego daima biçimle tanımlamak, kendinizi biçim içinde aramak ve dolayısıyla da biçim içinde kaybetmektir. Biçimler sadece fiziksel vücutlar ve maddi nesneler değildir. Harici biçimlerden daha temel olanı, bilinç alanımızda sürekli ortaya çıkan düşünce biçimleridir. Bunlar enerji formasyonları olarak

Tagged with: , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

İstemek: Daha Fazlasına İhtiyaç Duymak

Ego kendini sahip olmakla tanımlar ama bir şeye sahip olmaktan duyduğu haz oldukça sığ ve kısa ömürlüdür. İçinde derinden yerleşmiş bir tatminsizlik, bir tamamlanmamışlık, bir yetersizlik vardır. “Henüz yeterince şeye sahip değilim” derse egonuz, aslında şunu söyler: “Henüz yeterince var

Tagged with: , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Mülkiyet İllüzyonu

Bir şeye “sahip olmak”; bunun tam olarak anlamı nedir? Bir şeyi “benim” kılmak ne demektir? Eğer New York’ta bir caddenin ortasında durup bir gökdeleni işaret ederek “Bu bina benim. Ben ona sahibim” derseniz, ya çok zenginsinizdir, ya hayal görüyorsunuzdur ya

Tagged with: , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Egonun İçeriği Ve Yapısı

egolar

Ego zihni tamamen geçmişle şartlanır. Şartlanması iki bölümlüdür: İçeriği ve yapısı. Oyuncağı kırıldığı ya da kaybolduğu için derin acı duyarak ağlayan bir çocuğun durumunda, oyuncak içeriktir. Yerini başka bir oyuncak ya da başka bir nesne alabilir. Kendinizi birlikte tanımladığınız içerik,

Tagged with: , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Yaşam Yolculuğunuzun İçsel Amacı

Yaşam yolcuğumuzun bir dışsal amacı, bir de içsel amacı vardır. Dışsal amaç hedefinize ya da gideceğiniz yere erişmek, giriştiğiniz işi başarmak, şunu ya da bunu elde etmektir, ki bu elbette, gelecek anlamına gelir. Ama, eğer gideceğiniz yer ya da gelecekte

Tagged with: , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

BAĞIMLILIKLAR

Uzun süreli zorlayıcı davranış kalıplarından biri, bağım­lılık olarak adlandırılabilir. Bir bağımlılık, sahte bir kim­lik ya da altkimlik olarak içinizde yaşar ve periyodik ola­rak sizi kontrolü altına alan bir enerji alam yaratır. Zih­ninizi, zihninizdeki sesi bile etkisi altına alabilir. Şöyle di­yebilir:

Tagged with: , , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

KALITSAL BOZUKLUĞUMUZ

İnsanlığın antik dinlerine ve ruhsal geleneklerine daha derinden baktığımızda, yüzeyde aralarında birçok fark­lılık olmasına rağmen, iki temel konuda çoğunun aynı fikirde olduğunu görürsünüz. Bu görüşleri tanımlamak için kullandıkları kelimeler değişebilir ama hepsi yine de tek bir temel gerçeğe işaret ederler. Aslında bu temel gerçek iki aşamalıdır: Birinci aşaması, çoğu insanların “normal” zihin durumlarının bozukluk ve hatta delilik diyebileceğimiz şekilde olmasıdır. Hinduizm’in temelin­deki belli öğretiler, bu bozukluğu kolektif zihinsel ra­hatsızlığa yakın bir şekilde görmektedir ve buna “al­danma perdesi” anlamına gelen maya adını vermekte­dir. En büyük Hintli bilgelerden biri olan Ramana Ma-harshi, açıkça şöyle demiştir: “Zihin mayadır.”

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Şimdi’nin Gücü, Uygulama Kitabı- Eckhart Tolle

Bilinciniz dışa doğru yöneldiğinde, zihin ve dünya ortaya çıkar. O içe doğru yöneldiğinde, kendi Kaynağını idrak eder ve yuvaya, Tezahür-Etmemiş-Olana geri döner.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Eckhart Tolle, Farkındalık - Aydınlanma kategorisinde yayınlandı

Acun Kutlu Melis
Accredited Member of WMA,
Member of INHA
Reiki Grand Master&Teacher
Reiki Enerji Ve Kuanum Merkezi - Takyon Türkiye
İletişim:
Email:
acunkutlumelis@gmail.com
Telefon:
0507 966 1026